Meteor TTE Küldöttgyűlés 2022

Az Egyesület ez évi rendes Küldöttgyűlését 2022. május 30, hétfő 18.00 órai kezdettel tartja a 1146 Budapest Thököly út 58-60. 1. em. tanácsteremben.

Küldöttgyűlés napirendje

 1. Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók
 2. Az Egyesület 2021. évi beszámolója
  • pénzügyi, szakmai beszámoló (Mérleg, Eredmény kimutatás közhasznúsági jelentés) előterjesztése, vita;
  • Felügyelő Bizottság beszámolója;
  • határozathozatal az Egyesület 2021. évi beszámolójának elfogadásáról.
 3. Az Egyesület 2022. évi költségvetésének előterjesztése; vita – Határozathozatal.
 4. 2023. évi egyesületi tagdíj; vita – Határozathozatal
 5. Az egyesület Alapszabályának módosítása:
 • szabályozás az ingatlan eladás és megterhelés esetére többes, együttes aláírási jogról; vita – Határozathozatal;
 • az ingatlan elidegenítési szerződésekben együttes képviseleti joggal rendelkező személyek megválasztása;
 • elővásárlási jog bejegyeztetése az Ingatlan nyilvántartásban a tulajdoni lapon a Meteor TTE ingatlanjaira (Gödi Fészek, Szigetmonostori Erdei Telep), az arra az ingatlanra érvényes Használati Megállapodás alapján elővásárlási joggal rendelkező szakosztály tagok (Használók) javára; vita – Határozathozatal

6. Egyebek

Küldöttek

Aranyossyné Bondi Judit
Szigetmonostori Erdei Telep

Auer Péter, 
Gödi Fészek

Bánvölgyi György
Szigetmonostori Erdei Telep

Bihari Péter
Szigetmonostori Erdei Telep

Bognár Éva
Szigetmonostori Erdei Telep

Bognárné Róder Zsuzsanna
Szigetmonostori Erdei Telep

Csordás Edina
Barlangkutató szakosztály

Farkas Erika
Szigetmonostori Erdei Telep

Farkas László
Szigetmonostori Erdei Telep

Farkas Péterné/Julika, 
Gödi Fészek

Farkas Viktor Mátyás
Szigetmonostori Erdei Telep

Fodor Tamás
Szigetmonostori Erdei Telep

Fodorné Róder Anna
Szigetmonostori Erdei Telep

Hámoriné Hazai Eszter
Szigetmonostori Erdei Telep

Hazai Istvánné
Szigetmonostori Erdei Telep

Hegedüs Gyula
Barlangkutató szakosztály

Herczeg Ágnes, 
Gödi Fészek

Horvát Ágnes
Szigetmonostori Erdei Telep

Ifj Kovács László
Gödi Fészek

Kapitány Zoltán
Szigetmonostori Erdei Telep

Kovácsné Wieszt Edit.
Gödi Fészek

Kuhári András, 
Gödi Fészek

Kuhári Gábor
Gödi Fészek

Kuhári Gáborné,
Gödi Fészek

Kuhári Zsófia, 
Gödi Fészek

Kun György
Szigetmonostori Erdei Telep

Lugosi Zoltán
Természetjáró szakosztály

Magyar Lászlóné/Évike, 
Gödi Fészek

Miklósi László
Szigetmonostori Erdei Telep

Molnár András
Szigetmonostori Erdei Telep

Molnár Péter
Szigetmonostori Erdei Telep

Nagy László
Szigetmonostori Erdei Telep

Perlusz Andrea
Szigetmonostori Erdei Telep

Piros Olga
Barlangkutató szakosztály

Prukner Péter
Gödi Fészek

Rajnai Gitta
Szigetmonostori Erdei Telep

Rév Endre
Szigetmonostori Erdei Telep

Róder Miklós
Szigetmonostori Erdei Telep

Sirály Péter ifj.
Szigetmonostori Erdei Telep

Solt Éva
Szigetmonostori Erdei Telep

Somogyi Tamás
Ifjúsági Túraevezős szakosztály

Soproni Anna
Szigetmonostori Erdei Telep

Sós András
Szigetmonostori Erdei Telep

Sós Mihály
Szigetmonostori Erdei Telep

Szántó Judit
Szigetmonostori Erdei Telep

Szentiványi László, 
Gödi Fészek

Szijjártó Csaba, 
Gödi Fészek

Takács István
Szigetmonostori Erdei Telep

Tóth Tímea
Gödi Fészek

Vámos Péter
Természetjáró szakosztály

Varjú Péter
Szigetmonostori Erdei Telep

Végh Zsolt
Barlangkutató szakosztály