Meteor TTE Küldöttgyűlés 2021

A Meteor TTE ez évi rendes Küldöttgyűlését 2021.05.27. csütörtök 18.00 órai kezdettel tartja, a rendkívüli helyzetnek megfelelő intézkedések miatt, a törvényi rendelkezések figyelembevételével online.

Küldöttgyűlés napirendje

 1. Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők
 2. Az Egyesület 2020. évi beszámolója
  1. pénzügyi, szakmai beszámoló (Mérleg, Eredmény kimutatás közhasznúsági jelentés) előterjesztése;
  2. Felügyelő Bizottság beszámolója;
  3. határozathozatal az Egyesület 2020-as beszámoló, és a Közhasznúsági jelentés elfogadásáról.
 3. Az Egyesület 2021. évi költségvetésének előterjesztése – Határozathozatal.
 4. Beszámoló az Elnökség által kidolgozott és elfogadott szabályozásról a 2020. évi Küldöttgyűlésen felmerült alábbi kérdésekben:
  • a határozatok és jegyzőkönyvek tagság számára történő nyilvánosságra hozatalának módja és határideje;
  • a 2 éve tagdíjat nem fizetők tagsági jogviszony megszűntetésének módja és határideje.
 5. Egyebek

Küldöttek:

 Alpár Vera
Aranyossyné Bondi Judit
Auer Péter
Bán László
Bánvölgyi György
Berény Judit
Bezúr Andrea
Bihari Péter
Bognár János
Bognárné Róder Zsuzsanna
Budai Gabriella
Csordás Edina
Darvas György
Dénes György
Dénes Péter
Dénesné Mészáros Anita
Farkas Erika
Farkas László
Farkas Péterné
Farkas Viktor Mátyás
Fodor Tamás
Fodorné Róder Anna
Gyenge Sándorné
Hegedűs Gyula
Herczeg Ágnes
Horvát Ágnes
Kalmár Alexandra
Kalmár Pál
Komjáthy Anna
Kormosói Róbert
Kovácsné Wieszt Edit
Kuhári András
Kuhári Zsófi
Kuháriné Harum Ágnes
Kun György
Kuruczleki Péter
Lugosi Zoltán
Magyar Lászlóné
Márton Miklós dr.
Párkány Attila
Perlusz Andrea
Piros Olga
Prukner Péter
Rajz Helga
Rákossy Istvánné
Rév Endre
Révné Lőrincz Anna
Siklós Vera
Simon Ferenc
Sirály Péter
Solt Éva
Somogyi Tamás
Soproni Anna
Soproni Zsuzsanna
Sós Mihály
Sporeth Tiborné
Szántó Judit
Szekeres Gábor
Szentiványi László
Szíjártó Csaba
Takács István
Vámos Jánosné
Vámos Péter
Varga Horváth Viktória
Végh Zsolt
Víg János