Meteor TTE Küldöttgyűlés 2020

Az Egyesület ez évi rendes Küldöttgyűlését 2020. október 7, szerda 18.00 órai kezdettel (regisztráció 17.30-tól), a Budapest XIV. ker. Thököly út 58-60. (OKISZ Székház) 1 emelet 105 tanácstermében tartja.
A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részt vesz.

Küldöttgyűlés napirendje:

1.    A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság.
2.    Beszámoló az Egyesület 2019. évi tevékenységéről:

  • •    pénzügyi, szakmai beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás, közhasznúsági jelentés) előterjesztése;.
  • •    Felügyelő Bizottság beszámolója;
  • •    Határozathozatal az Egyesület 2019-es beszámolójáról, Közhasznúsági jelentésről.

3.    Szigetmonostori Erdei Telep szennyvízkezelési céltartalék alszámla feletti rendelkezési jog szabályozása – Határozathozatal
4.    Meteor TTE Alapszabály IX.1. pontjának (Küldöttgyűlés és elnökség határozatainak nyilvánossága) módosítása (Meteor TTE elnökség határozati javaslata – Rév Endre határozati javaslata) - Határozathozatal
5.    Viharkárok rendezése a két Telepen – Határozathozatal.
6.    Előterjesztés az egyesület elnökének tiszteletdíjáról –Határozathozatal.
7.    Az Egyesület 2020. évi költségvetésének előterjesztése – Határozathozatal.
8.    2021. évi egyesületi tagdíj meghatározása – Határozathozatal.
9.    Egyebek

 

A napirendi pontok sorrendje tájékoztató jellegű.

 

A Meteor TTE 2019. évi közhasznúsági jelentése itt olvasható

A Meteor TTE 2019. évi Mérlege, eredménykimutatásis itt tekinthető meg

Küldöttek:

Alpár Vera
Aranyossyné Bondi Judit
Auer Péter
Bán László
Bánvölgyi György
Berény Judit
Bezúr Andrea
Bihari Péter
Bognár János
Bognárné Róder Zsuzsanna
Budai Gabriella
Csordás Edina
Darvas György
Dénes György
Dénes Péter
Dénesné Mészáros Anita
dr. Végh Zsolt
Farkas Erika
Farkas László
Farkas Péterné
Farkas Viktor Mátyás
Fodor Tamás
Fodorné Róder Anna
Gyenge Sándorné
Hegedűs Gyula
Herczeg Ágnes
Horvát Ágnes
Kalmár Pál
Kormosói Róbert
Kovácsné Wieszt Edit
Kuhári András
Kuhári Gábor
Kuhári Gáborné
Kuháriné Harum Ágnes
Kun György
Kuruczleki Péter
Lugosi Zoltán
Magyar Lászlóné
Márton Miklós dr.
Párkány Attila
Perlusz Andrea
Piros Olga
Prukner Péter
Rajnai Gitta
Rajz Helga
Rákossy Istvánné
Rév Endre
Révné Lőrincz Anna
Siklós Vera
Simon Ferenc
Sirály Péter
Solt Éva
Somogyi Tamás
Soproni Anna
Soproni Zsuzsanna
Sós Mihály
Sporeth Tiborné
Szántó Judit
Szekeres Gábor
Szentiványi László
Szíjártó Csaba
Takács István
Vámos Jánosné
Vámos Péter
Varga Horváth Viktória
Víg János