Meteor TTE Küldöttgyűlés 2019

Az Egyesület ez évi rendes Küldöttgyűlését 2019. május 30, csütörtök 18.00 órai kezdettel (regisztráció 17.30-tól), a Budapest XIV. ker. Thököly út 58-60. (OKISZ Székház) 1 emelet 105 tanácstermében tartja.

Küldöttgyűlés napirendje

   1. A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság.
   2.  Beszámoló az Egyesület 2018. évi tevékenységéről:

  •     pénzügyi beszámoló, szakmai beszámoló, Mérleg, Eredmény kimutatás közhasznúsági jelentés előterjesztése;.
  •     Felügyelő Bizottság beszámolója;
  •     Határozathozatal az Egyesület 2018-as beszámolójáról, Közhasznúsági jelentésről.

   3. Az Egyesület 2019. évi költségvetésének előterjesztése – Határozathozatal.

   4.  2020. évi egyesületi tagdíj meghatározása – Határozathozatal.
   5.  Egyebek

Küldöttek:

Auer Péter
Bán László
Bezúr Andrea
Budai Gabriella
Darvas György
Farkas Péterné
Gyenge Sándorné
Herczeg Ágnes
Kalmár Pál
Koloszár Sarolta
Kovácsné Wieszt Edit
Kuhári András
Kuhári Gáborné
Kuhári Zsófia
Kuruczleki Péter
Magyar Lászlóné
Párkány Attila
Sándor Kata
Simon Ferenc
Szentiványi László
Szíjártó Csaba
Tóth Tímea
Csordás Edina
Kiss Péter
Kormosói Róbert
Kovács József
Piros Olga
dr. Végh Zsolt
Vig János
Bárdos József
Buzás Károly
Lugosi Zoltán
Mészáros Lajos
Nyárádi Mária
Sáska Péter
Vámos Jánosné
Vámos Péter
Szekeres Zoltán
Aranyossyné Bondi Judit
Alpár Vera
Bánvölgyi György
Bánvölgyi Márta
Bognárné Róder Zsuzsanna
Dénes György
Dénes Péter
Dénesné Mészáros Anita
Farkas Erika
Farkas László
Farkas Viktor Mátyás
Fodorné Róder Anna
Gombos Éva dr.
Hazai Istvánné
Horvát Ágnes
Kapitány Rezsőné
Komjáthy Anna
Kun György
Márton Miklós dr.
Perlusz Andrea
Rajnai Gitta
Rajz Helga
Rév Endre
Rózsa János
Siklós Vera
Solt Éva
Sós Mihály
Szántó Judit
Szekeres Gábor
Takács István
Török Flóra

Közhasznúsági jelentés: itt tölthető le

Mérleg, eredménykimutatás: itt tötlhető le