Meteor TTE Küldöttgyűlés

A Meteor TTE ez évi rendes Küldöttgyűlését 2018. május 28, hétfő 18.00 órai kezdettel (regisztráció 17.30-tól), a Budapest XIV. ker. Thököly út 58-60. (OKISZ Székház) 1 emelet 105 tanácstermében tartja. A 2018-ban esedékes vezető tisztségviselő választásra is e Küldöttgyűlésen kerül sor.

Küldöttgyűlés napirendje
1.    A Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság.
2.    Beszámoló az Egyesület 2017. évi tevékenységéről:
•    pénzügyi beszámoló, szakmai beszámoló, Mérleg, Eredmény kimutatás közhasznúsági jelentés előterjesztése;.
•    javaslat szennyvíz céltartalékra elkülönítendő összegről;
•    Felügyelő Bizottság beszámolója;
•    Határozathozatal az Egyesület 2017-es beszámolójáról, szennyvízkezelési céltartalékra elkülönítendő összegről, Közhasznúsági jelentésről.
3.    Az Egyesület 2018. évi költségvetésének előterjesztése – Határozathozatal.
4.    2019. évi egyesületi tagdíj meghatározása – Határozathozatal.
5.    Jelölő Bizottság beszámolója, tisztségviselő választás (elnök, elnökségi tagok, Felügyelő Bizottság tagjai) – Határozathozatal
6.    Egyebek
A napirendi pontok sorrendje tájékoztató jellegű.

Küldöttek:

 1. Auer Péter
 2. Bán László
 3. Bezúr Andrea
 4. Budai Gabriella
 5. Darvas György
 6. Farkas Péterné
 7. Gyenge Sándorné
 8. Herczeg Ágnes
 9. Kalmár Pál
 10. Koloszár Sarolta
 11. Kovácsné Wieszt Edit
 12. Kuhári András
 13. Kuhári Gáborné
 14. Kuruczleki Péter
 15. Magyar Lászlóné
 16. Párkány Attila
 17. Sándor Kata
 18. Simon Ferenc
 19. Szentiványi László
 20. Szíjártó Csaba
 21. Tóth Tímea
 22. Vályi Dorottya
 23. Csordás Edina
 24. Hegedűs Gyula
 25. Kiss Péter
 26. Kormosói Róbert
 27. Láng Xénia Viktória
 28. Piros Olga
 29. dr. Végh Zsolt
 30. Csete Gyuláné
 31. Gácsi Ibolya
 32. Lugosi Zoltán
 33. Mészáros Lajos
 34. Nyárádi Mária
 35. Sáska Péter
 36. Ugray Lászlóné
 37. Vámos Péter
 38. Szekeres Zoltán
 39. Aranyossyné Bondi Judit
 40. Bánvölgyi György
 41. Bánvölgyi Márta
 42. Berény Judit dr.
 43. Bognár János
 44. Bognárné Róder Zsuzsanna
 45. Dénes György
 46. Dénes Péter
 47. Dénesné Mészáros Anita
 48. Farkas László
 49. Farkas Viktor Mátyás
 50. Gombos Éva dr.
 51. Hazai Istvánné
 52. Horvát Ágnes
 53. Kapitány Rezsőné
 54. Komjáthy Anna
 55. Kun György
 56. Márton Miklós dr.
 57. Molnár Gábor
 58. Perlusz Andrea
 59. Rajnai Gitta
 60. Rajz Helga
 61. Rév Endre
 62. Révné Lőrincz Anna
 63. Sirály Péter dr.
 64. Solt Éva
 65. Somogyi Gábor
 66. Sós Mihály
 67. Szántó Judit
 68. Szekeres Gábor
 69. Takács István
 70. Török Flóra

Közhasznúsági jelentés: itt tölthető le

Mérleg, eredménykimutatás: itt tölthető le