Küldöttgyűlés 2017

Kedves Sporttársak, Sporttársnők!

A Meteor TTE ez évi Küldöttgyűlését 2017. május 29, hétfő 18.00 órai kezdettel, a Budapest XIII. ker. Victor Hugo u. 18-22 sz. alatti irodépület (SZTAKI, NIFI) alagsor 031 sz. tanécstermében tartja.

Napirend

1. Beszámoló az Egyesület 2016. évi tevékenységéről:

     pénzügyi beszámoló, szakmai beszámoló, Mérleg, Eredmény kimutatás, Felügyelő Bizottság jelentése – Határozathozatal;

     javaslat szennyvíz céltartalékra elkülönítendő összegről - Határozathozatal;

     közhasznúsági jelentés előterjesztése - Határozathozatal.

2. 2017. és 2018. évi egyesületi tagdíj meghatározása – Határozathozatal.

3. Az Egyesület 2017. évi költségvetésének előterjesztése – Határozathozatal

4. A Meteor TTE Alapszabály-módosításának előterjesztése – Határozathozatal

5. Egyebek