Meteor TTE

Bemutatkozik a METEOR

A Meteor Természetbarátok Turista Egyesületének tevékenysége sokrétű, a tagok és nem tagok túrázási lehetőségeinek biztosításától, egyéb természetjáráshoz kapcsolódó szakágakban folyó közérdekű munkák, kutatások, feltárások; tömegsport- és szabadidős tevékenység támogatásán át a környezet- és természetvédelemben való aktív részvételig terjed.

Szakosztályaink programjai nyitottak, bárki számára hozzáférhetők. Tagjainkon kívül rendszeresen csatlakoznak túráinkhoz, rendezvényeinkhez, oktató- és sportprogramjainkhoz egyesületen kívüli érdeklődők, így a szabadidős sporttevékenységek közösségépítő, egészséges életmódot jelentő szellemiségét tagságunknál jóval szélesebben körben tudjuk propagálni.

Cégadatok

Aktuális

Meteor TTE Küldöttgyűlés 2022

Az Egyesület ez évi rendes Küldöttgyűlését 2022. május 30, hétfő 18.00 órai kezdettel tartja a 1146 Budapest Thököly út 58-60. 1. em. tanácsteremben.

Küldöttgyűlés napirendje

Meteor TTE elnökségi ülés

A Meteor TTE elnöksége 2022. május 5-én, csütörtökön 18.00 órai kezdettel tartja következő  ülését. Az ülésre online kerül sor.

Napirendi pontok (8):

1.    Beszámoló az aktuális ügyekben; az új pénzügyi és nyilvántartó rendszer bevezetéséről, az irodabérleti változásokról, stb.

2.    Igazgatás 2022. évi költségvetése

3.    Egyesület 2021. évi beszámoló; 2022. évi költségvetés

4.    Javaslat az egyesület megtakarításainak befektetésére